Privacybeleid

ALGEMEEN

Muziekplaza Zeewolde is een docentencollectief, werkzaam in Zeewolde en deze website is de online vertegenwoordiging van dit docentencollectief.

INHOUD

Muziekplaza Zeewolde doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de inhoud (teksten, afbeeldingen, hyperlinks etc.) actueel en correct is. Ondanks zorgvuldigheid en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Muziekplaza Zeewolde is niet aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de inhoud, genomen beslissingen gebaseerd op de inhoud van deze website, noch voor enige schade, overlast of ongemak die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de inhoud van deze site.

Beweringen en meningen geuit op de pagina’s van Muziekplaza Zeewolde zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Muziekplaza Zeewolde, de webmaster of de internet-provider.

Muziekplaza Zeewolde, de auteur(s), informatieleveranciers of organisaties die toegang bieden tot Muziekplaza Zeewolde, zijn niet verantwoordelijk voor interpretatie, toepassing of wat dan ook van de op deze site geboden informatie.

De op de website van Muziekplaza Zeewolde opgenomen hyperlinks en verwijzingen naar andere websites die niet eigendom zijn van Muziekplaza Zeewolde zijn opgenomen ter informatie.

Muziekplaza Zeewolde geeft geen enkele garantie noch aanvaard enige aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze sites.

Ook is Muziekplaza Zeewolde niet verantwoordelijk voor aan de website gekoppelde bestanden van derden.

Acceptatie van een advertentie door Muziekplaza Zeewolde kan in geen geval worden opgevat als een aanbeveling voor de producten en/of diensten waarvoor wordt geadverteerd of voor de onderneming die dergelijke producten of diensten vervaardigt, distribueert of op de markt brengt.

RECHTEN

Alle rechten op de database, de gegevens, de teksten, afbeeldingen, video- en audiofragmenten of andere objecten berusten bij of worden beheerd door Muziekplaza Zeewolde.

Niets van deze site mag, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de hoofdredactie van Muziekplaza Zeewolde.

Wél toegestaan is het overnemen van de lead/intro van een artikel met vermelding van de bron en link naar de betreffende pagina op www.muziekplazazeewolde.nl.

U stemt in met deze disclaimer door de website te gebruiken.

Muziekplaza Zeewolde is niet aansprakelijk voor schade die op enige wijze is gerelateerd aan het gebruik van de website of geheel of gedeeltelijke beperkte toegang tot de website.

PRIVACY

De website van Muziekplaza Zeewolde maakt gebruik van digitale contact- en inschrijfformulieren welke uitsluitend de functie hebben om interactie tussen de Muziekplaza Zeewolde en de gebruiker te faciliteren en eventueel tot een overeenkomst van dienstverlening te komen.

De werking van de contactformulieren is, zoals bij de meeste websites, zodanig dat deze gegevens worden opgeslagen in de database van de webhost.

Muziekplaza Zeewolde benadrukt hierbij dat niets van de opgegeven persoonlijke gegevens ter inzage zijn en/of ter beschikking worden gesteld aan welke andere organisatie dan ook.

De hoofdzakelijke gegevens die we opvragen zijn:

  • N.A.W. (Naam, Adres, Woonplaats)
  • Telefoonnummer
  • Email-adres
  • Leeftijd 21+ of 21-

Bij bezoek aan de website kunnen via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden worden voor statistische analyses van bezoek op de website. Dit gebruiken wij om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verstrekken. Wij hebben hier geen invloed op.

COOKIES

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn bestandjes die met pagina’s van deze website worden meegestuurd en die uw browser op uw computer opslaat. Hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken kunt u deze cookies weigeren door dit in uw webbrowser aan te geven.

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door de sociale platformen zelf. Deze code is voorzien van een cookie. Om te zien wat de sociale netwerken met de gegevens doen die zij via de cookies verschaffen verwijzen wij naar hun privacyverklaringen.

Wij behouden ons het recht voor deze disclaimer aan te passen. Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.