Docenten

De docenten van Muziekplaza Zeewolde zijn allen professionele musici met een lesbevoegdheid. Sommigen zijn verbonden aan een orkest of zijn actief als solist, anderen spelen in een ensemble of treden op met een band.

Iedere docent heeft zijn eigen lesaanpak. Informatie hierover en over lesvormen, lesdagen en tarieven kunt u op deze website vinden. Bovendien kunnen wij u hierover goed informeren op onze jaarlijkse open dag.

Voor specifieke vragen kunt u altijd persoonlijk contact opnemen met onze docenten. Bij sommige docenten is het mogelijk een les bij te wonen of een proefles te nemen.